Dialoog

Die Bybel en Apokriewe

October 30, 2018

Daar is verskeie apokriewe boeke wat vir ons leer hoe om die Bybel beter te verstaan. Ons staan stil by 1 & 2 Makkabeers om te sien wat dit vir ons leer op hierdie wonderlike reis.